Parasomnier

Lär dig självhypnos

Låt hypnos övergå i sömn!

Zzzzzzzzz

Restless legs, RLS, rastlösa ben.


Detta är en neurologisk störning som skapar okontrollerbara känslor i benen som resulterar i en överväldigande tvång att röra på dem. Genom att göra det upplevs en tillfällig lindring.


 

Den som är drabbad av Restless Legs Syndrom kan uppleva:

ett tvång att röra benen, då obehaget i benen åtminstone upphör för stunden

”myrkryp” eller ”kolsyra” i ben och/eller armar

att inaktivitet och vila förvärrar symtomen

att symtomen är starkare på kvällen och natten och som svårast mellan 22.00 och 04.00, vilket gör det svårt att sova.


Den drabbade upplever större irritation och smärta när man ligger ner för att slappna av vilket innebär att somna in och fortsätta att sova blir svårt och obekvämt.

Obehandlat kan RLS orsaka extrem trötthet som kan påverka arbete, relationer och dagliga aktiviteter. I vissa fall kan det även öka risken för depression.

 

Cirka 900 000 personer i Sverige har RLS och cirka 300 000 personer behöver mediciner för att hålla det i schack.

(Siffrorna hämtade från: http://www.rlsforbundet.se)

Förvirrat uppvaknande.

Förvirrat uppvaknande är tillfällen när personen vaknar men befinner sig i ett förvirrat tillstånd. Man reagerar långsamt och kan ha svårt att förstå frågor som ställs. Oftast är dessa tillstånd relativt milda och övergående på några minuter innan personen somnar om igen.


Generella uppvaknanden är harmlösa även om de kan vara tecken på andra sömnstörningart. Det innebär att trots att det inte är nödvändigt att behandla uppvaknandet i sig, så kan det finnas en underliggande sömnstörning som bör diagnostiseras av läkare innan den behandlas.

Bruxism (tandgnissling)

Bruxism under sömn är ett omedvetet tandgnisslande eller sammanbitande av käkarna, som kan resultera i tandskador och obehag i käkarna.

För en stor del av de personer som lider av Bruxism, är det en bieffekt av ett psykiatriskt eller medicinskt tillstånd som t ex Parkinsons, oro, ångest eller depression. Forskare har även funnit ett samband mellan tillståndet och droger som kokain, ecstasy och antidepressiva mediciner.


Hypnos har visat sig vara väl fungerande mot bruxism.

Enures, sängvätning.

Nattlig enures eller sängvätning innebär urininkontinens, dvs att oavsiktligt kissa medan man sover.

Det finns två huvudsakliga former av enures: primär och sekundär.

Det finns inget som heter dagenures, då talar man om daginkontinens eller urininkontinens dagtid.

 

Sekundär enures innebär en person som tidigare varit fri från problemet i minst ett halvt år.


En person som har primär enures är någon som aldrig tidigare varit pålitligt torr under natten.

Medicinska tillstånd kan vara bidragande faktorer t ex diabetes, sömnapné och vissa psykiatriska tillstånd.


Enures kan vara generande och påverka känslotillstånd och relationer samt hindra den drabbade av att resa eller sova över hos någon.


Hypnos mot nattlig enures har hög sannolikhet att lyckas.


Sömngång, somnambulism

Ett somnabulistiskt tillstånd innebär ett tillstånd i ett gränsland mellan sömn och vakenhet. Vissa delar av hjärnan är ”vakna” medan andra delar ”sover”.

Sömngång karaktäriseras av att individen lämnar sängen och utför en serie av komplexa handlingar. De kan innefatta promenader (inomhus eller utomhus), söka runt i bostaden, äta och till och med ha sex.

Den drabbade uppträder ofta klumpigt och förvirrat och har vanligtvis ögonen öppna men blicken är stirrig.

 

Det är mindre vanligt för sömngångare att prata eller svara på tilltal.


Två motsägelsefulla myter.

Det finns två motsägelsefulla myter om sömngångare.

Den ena är att en sömngångare aldrig ska väckas, och den andra är att den ska väckas.

Ingen av dem är sanna.

Däremot är det svårt att väcka en person som går i sömnen och på morgonen efter har han eller hon har oftast inget minne av vad som hänt under natten.

 

Sömngång inträffar vanligtvis under den första eller andra sömncykeln av NREM-perioden.

De flesta sömngångare är barn och det sägs att det är mer sannolikt att det uppträder om någon av föräldrarna varit sömngångare.


Andra bidragande faktorer inkluderar sömnbrist, stress, alkoholförgiftning, och droger som sömnmedel, neuroleptikum (för behandling av psykoser), antihistaminer (för behandling av allergier), lugnande medel och stimulantia.


Fysiologiska faktorer kan också öka risken för sömngång, t ex graviditet och menstruation, vissa medicinska tillstånd som t ex PTSD, panikattacker, schizofreni, sömnapné (andnings-uppehåll under sömnen), arytmier (oregelbunden hjärtrytm), reflux (maginnehåll läcker bakvägen upp i strupen).

Mardrömmar och nattskräck

Mardrömmar och nattskräck är två skilda typer av sömnstörningar. 

Vanligtvis är det unga barn som drabbas. Innan upptäckten av ögonrörelser under sömn, REM, kunde man inte ens skilja mardrömmar från nattskräck.


Mardrömmar

Mardrömmar är levande och skrämmande drömmar som tenderar att väcka personen som drömmer.

En person som drömmer en mardröm kan minnas den och berätta om den efteråt. Mardrömmar uppträder vanligtvis i andra halvan av sömnperioden (under REM-sömnen) och efter uppvaknandet är man fullständigt alert och vaken.

 

Mardrömmar är en naturlig del av våra liv och vi upplever dem alla från gång till annan. För vissa individer kan dessa mardrömmar uppträda ofta och bli ett oroande och obehagligt problem, inte minst för barn.


Enligt en stor undersökning är de tre vanligaste mar-drömmarna att man blir jagad (vuxna drömmer ofta om att de blir jagade av en man, medan barn drömmer att de blir jagade av ett fiktivt monster eller djur), att man faller, och att tänderna faller av (tecken på oro, sägs det). Jag tolkar inga drömmar.


Vad kan orsaka mardrömmar?

Vissa sjukdomar, feber eller mediciner.

Traumatiska händelser

Oro, farhågor, stress och ångest.

Enligt Sigmund Freud kan mardrömmar och ångestdrömmar bero på saker som det undermedvetna åtrår eller fruktar.

Vätskebrist och alkohol (förmodligen för att det leder till vätskebrist)

Nattskräck

Nattskräck (pavor nocturnus) är ett tillstånd som utmärks av episoder med extrem panik och förvirring som drömmare inte har några minnen av.


Nattskräck kan vara obehagligt att bevittna men är helt ofarligt för den drabbade (oftast barn).

Personen som upplever nattskräck kanske inte känner igen en nära bekant, t ex förälder och ett barn kan bli ännu räddare om man försöker trösta det medan nattskräcken pågår.

Uppträd lugnt och stilla men se till att personen är i säkerhet.

Nattskräck sker oftast under NREM-sömnen i stadie 3 och 4, och varar ca 2 – 15 minuter

Sömnparalys

Personer som upplever sömnparalys finner att de är oförmögna att röra kroppen eller armar och ben antingen vid insomnandet eller vid uppvaknandet.

Sömnexperter menar att detta tenderar att ske i REM-stadiet om sömnen plötsligt avbryts under en dröm.


Paralys är normal medan vi sover när kroppen sänder ut avslappnande hormoner till musklerna för att förhindra oss att leva ut våra nattliga drömmar.


Om vi plötsligt väcks under en dröm hinner dessa hormoner inte forslas bort tillräckligt snabbt ur den fysiska kroppen trots vi är medvetna och vakna i tanken.

Denna effekt ebbar snabbt ut och kan också avbrytas genom att någon pratar med dig eller ruskar om dig.


Trots att det kan innebära en skrämmande upplevelse, är ett fullständigt ofarligt fenomen.


En del personer kan känna ångest under/efter en sömnparalys. Det beror antagligen på att de blir rädda när de upptäcker att de inte kan röra på kroppen.

Mer om parasomnier

Parasomnier är sömnstörningar som innefattar onormala rörelser, handlingar, känslor, upplevelser och drömmar som kan uppträda under insomnandet, sömnen eller uppvaknandet.

Personer med restless legs har förvånats över att de inte rört benen alls under hela hypnossessionen. De har heller inte känt en önskan att göra det.

Mardrömmar kan ibland bero på oberarbetat eller undanträngt material. Då är hypnos en ypperlig hjälp för hjärnan att reda ut det en gång för alla.

Läs om sömncykler, sovtåget och tips för bättre sömn: