Mer om hypnos

Hjälp med

Hypnosdjup

Precis som ditt sömndjup varierar under natten, varierar även hypnosdjupet under en session.


Det kan pendla från en lätt till mycket djup.

För terapins del spelar hypnosdjupet oftast ingen större roll.


Undantaget är bla när man vill åstadkomma  analgesi och anestesi (bedövning).
Är jag tillräckligt djupt hypnotiserad?

Som klient behöver du aldrig fundera över om du är i tillräckligt djup hypnos.

Lägg hellre fokus på vad du vill uppnå!


Reducera oro, stress och ångest med hypnos.

Hypnos kan exempelvis användas till att reducera oro och ångest, kontrollera smärta, kontrollera upplevelsen av obehag under olika medicinska procedurer, minska psykiska obehag och bryta dåliga vanor.Fotocred: Andres Rodriguez

Dreamstime Stock Photos


Snabbare inlärning.

Hypnos används även för snabbare inlärning av nya tekniker (t ex en simmare som vill förbättra sitt ryggsimsarmtag), egenskaper eller tankar och reaktioner.


Träna på framtiden

Förbered dig för en kommande situation under hypnos.

Förmågan att föreställa sig saker är större och hjärnan förstår inte skillnaden mellan fanatasi och verklighet. Vi drar nytta av det.


Neutralisera obehagliga minnen.

Traumatiska minnen kan lakas ur och neutraliseras. Det öppnar  vägen till ett friare liv för personer med PTSD.

Mer om hypnos

Hjärnfrekvenser

Olika medvetandetillstånd

Hypnos är inte sömn

Hypnosdjup

Vad händer om du somnar?

Upptäck underbara Alfa!

Gör

Upptäckter i underbara Alfa!

Hjärnfrekvenser i vaket och vilande tillstånd samt i sömn.

Nu kommer vi in på vad som händer i hjärnan och utan att fördjupa oss särskilt mycket tycker många att det är intressant att förstå vissa grundläggande saker.


Med EEG (Elektroencefalografi) kan man mäta hjärnans aktivitet som visar upp olika frekvenser när vi befinner oss i olika tillstånd

t ex vanlig vakenhet, dagdrömmeri, meditation/hypnos, djup sömn eller maximalt vaket fokus.


Vanliga, vakna tillstånd

Den mesta av vår vakna tid tillbringar vi i det intervall man kallar för Betanivå. Där pendlar hjärnfrekvensen mellan 30-16 Hz beroende på vad vi gör för stunden. Det här är en logisk problemlösningsnivå där mer vänstersidiga funktioner har större utrymme.


Tänk dig att du av misstag råkar köra ut på motorvägen och plötsligt upptäcker att du hamnat i fel körriktning så att du möter all trafik i 120 km/h. Då ökar hjärnfrekvensen kraftigt och du känner dig superstressad. Du når Gammaintervallet >30 Hz.

Förändrade medvetandetillstånd.

Flyt in i underbara alfa ...

Det är lätt att sänka hjärnfrekvensen från vårt vanliga vakna Betatillstånd och ner till alfanivå 8-15 Hz. Man behöver bara slappna av en smula och blunda, så är man där. Efter någon minut har kroppen hunnit att varva ner en aning, andningen är långsammare, och känslan mer avslappnad och drömmande. En skönt avkopplad känsla blir allt tydligare , uppmärksamhetsområdet minskar, dvs man är mer fokuserad och det känns generellt allt behagligare.


Det här ett mer kreativt tillstånd  än det vardagliga betatillståndet. Här är det lättare och börja tänka utanför ramarna (mer högersidiga funktioner) och att föreställa sig saker. Redan i Alfatillståndet är man betydligt mer öppen för nytänkande och förändringar. Det innebär att du kan få en fantastiskt effektiv hypnossession utan att gå hela vägen ner i de djupaste hypnosdjupen.


Vi passerar alltid alfanivån när vi ska somna om kvällen. Det är då vi börjar se bilder, färger och små filmklipp. I Alfa är det lättare att lösningar poppar upp. Vi kan komma på saker vi ska göra eller minnas något vi trodde var bortglömt.

(Tänk om fler personer upptäckte hur mycket det går att åstadkomma i det här tillståndet; - Whow! säger jag). Mer om det under Kreativitet.


Gå djupare och djupare nu!

När man sedan slappnar av ytterligare driver man in i riktigt djup nivå, Thetha där hjärnfrekvensen är 4-7 Hz. Man sover definitivt inte, men man är inte helt vaken heller även om man är medveten. Thetanivån är ett djupt meditativt tillstånd. Här kan man börja få kontakt med mer intuitiva delar av sig själv. Minnet är skapare och det är oftast ännu lättare att minnas, få insikter, se möjigheter och lösningar. Och - för det allra, allra mesta - det är fantastiskt skönt. Så skönt att de flesta inte har lust att avsluta ...


Det ser ut som om man sover. Man kan till och med snarka, men en snarkning innebär inte med säkerhet att man somnat. Man kan stundtals vara väldigt frånvarande, dvs absorberad av sina egna tankar och upplevelser medan andra stunder präglas av en extrem närvaro. Alltid medveten - aldrig "medvetslös"!


Deltanivån. Hypnostillståndet är förbi och du sover.

I deltanivån, som är den allra djupaste, sover man. Det är en läkande och reparerande sömn utan drömmar. Immunförsvaret stärks under djupsömnen som är mycket återhämtande. Deltavågor förekommer enbart under sömn. Det klargör att hypnos inte är sömn.

Vad händer om jag somnar?

Många människor bekymrar sig över att de är så djupt avslappnade i hypnos att de inte minns vad som sägs under sessionen. Då är det är tryggt att känna till att  ingenting kan planteras in i din hjärna som strider mot dina personliga värderingar. Inte ens om du somnar.


Sanningen är att en del av hjärnan, vi kan kalla den för den undermedvetna delen, aldrig sover. Det är en del av vår skyddsmekanism. Och ett flertal forskare har upptäckt att lyssnandet liknar en övervakningsutrustning; trots att dina ögon är slutna kan inte öronen stängas av helt. Information hämtas in, testas och bearbetas dygnet runt.


Ditt undermedvetna skyddar dig.

Om du somnar under sessionen når informationen ändå in i din hjärna. Ditt eget undermedvetna skyddar dig mot oönskad information eftersom alla intryck testas kontinuerligt mot tidigare lagrad information och därifrån sker en "bedömning" om den nya informationen är säker eller inte. Det innebär att du kan sova tryggt. Terapin gör nytta i alla fall och inget skadligt kan "fastna". Det som inte fungerar med en sovande klient är att vi inte kan kommunicera med varandra.


Minnesluckor förekommer och är i vissa fall önskvärda.

Om du somnar eller är riktigt djupt avslappnad kan minnesluckor förekomma. Det gör ingenting om du glömmer bort saker som sägs under sessionen. Det kan till och med vara fördelaktigt om du inte minns allt som sägs. Detta gäller särskilt analytiska personer som riskerar att analysera sönder det som är uppbyggt och förändrat.

I såna fall kan suggestioner ges för amnesi så att klienten ska glömma bort vissa delar och minnas andra. Det förekommer även att suggestioner ges så att klienten inte ska minnas att han eller hon fått suggestioner om att glömma bort. Detta är tryggt när det görs av en seriös terapeut.

Från dagdröm till somnabulism till Esdaile state

Hypnosdjupet kan variera från lätt trance som dagdrömmeri, till ett mycket djupt tillstånd; somnambulism under samma session. Det djupa tillståndet är ett avslappnat men fullt medvetet tillstånd, befriat från blockerande tankar, där sinnet är öppet, fritt och mottagligt för egna eller andras suggestioner.

Det är ett skönt och behagligt tillstånd där tid och rum tycks lösas upp och där man kan, om man så önskar, gå framåt eller bakåt i tiden -ungefär som att spola fram eller tillbaka på en CD-spelare.


Esdaile State

I hypnosens "källarvåning" finns Esdaile state som är ett väldigt speciellt tillstånd som uppkallades efter James Esdaile, en läkare som i Indien utförde kirurgiska ingrepp med hypnos som enda bedövningmedel. Fyra primära tester avgör om någon är i Esdaile:

Spontan smärtfrihet (test genom kraftigt nyp i armen)

Oförmåga att lyfta tex en arm

Katalepsi i ögonlocken (kan inte öppna ögonen)

Katatoni (kroppsdel, tex hand eller arm som förs till en viss position, stannar orörlig kvar där)


Det här är en nivå som vi inte behöver använda oss av för det Du söker för, men som kan vara intressant att känna till.


Det har även utkristalliserats ett par andra tillstånd i den riktigt djupa hypnosen; Sincort state och Coma (vissa källor indikerar att Esdaile State är det moderna namnet för Coma). Kevin Hogan har forskat och forskar.