Metoder

Hjälp med

Vilka är de rätta metoderna

för Dig?


En mängd tekniker  används under en och samma hypnossession.

Det är bl.a. här en hypnosterapeut skiljer från en annan.


Vilka tekniker som används beror på vad du söker hjälp för, men även på din personlighet, tro, livserfarenhet och önskemål.

-Vi hade ju en överenskommelse!


En av mina klienter, en kvinna på 50+ hade panikattacker i kassaköer. Efter några sessioner med Krigare, Bosättare och Nomader blev dessa attacker allt mer sällsynta.

En dag när hon stod i kassakön till ICA MAXI en fredageftermiddag kände hon ångestens första signaler. Då säger hon i tanken till sin Krigare (som var orsaken till hennes panikattacker):


-Men ge dig nu! Vi hade en överenskommelse. Du skulle ju sluta med det där.


Köångesten

upphörde därefter helt!

Blunda

Låt bra saker hända

Då - nu- sen: Tidsbegrepp existerar inte i hjärnan!


Minnen från det förflutna likväl som från framtiden, formar oss och styr oss omedvetet och medvetet.

Allt lagras som ren information.

Det innebär att vi kan skapa framtida minnen av saker som inte hänt som hjärnan kan agera på.


Fantasi eller verklighet?

Hjärnan har ingen aning ...


Vi vet att vi kan fantisera ihop scenarier som skrämmer oss  till den grad att de skapar obehag, rädsla och även ångest.

T ex när du har sett en läskig film och kollar spöken under sängen innan du lägger dig.


Eller dagen innan bröllops-talet; när du tänker att du kommer att bli så nervös att du inte får fram ett ljud, glömmer bort vad du ska säga och folk skrattar åt dig och du blir så generad att du kommer bergsäkert att svimma.

Blotta tanken får din puls att slå snabbare ... och det där är inga hjälpsamma tankar men de fungerar som kraftfulla suggestioner!


Men


För hjärnan är även den typen av tankar

ren information

som den agerar på.


När du lär dig mer kan rätt riktad fantasi göra underverk med dig!

Det inledande samtalet sker vanligtvis i soffan till vänster.

Längst bak till vänster syns den mjuka, sköna fåtölj där

du får din hypnos.


Du vet ... du kan gå till doktorn och få medicin, men du behöver inte förstå hur den fungerar för att den ska ha god effekt.


I verktygslådan


Här finns många vägar till lösning. Om vi kikar in, hittar vi bl a:


Analytiska metoder, hypnoanalys

Regressions- och progressionstekniker

Timelines

Suggestioner i olika former och färger - klara för leverans

IDP, Interrupt Distraction Procedure

NLP, Neuro Linguistisk Programmering

Imaginära tekniker

Meditationer, guidied imagery och mindfulness

Delpersonligheter, Ego-states

Kognitiva tekniker

EFT - Emotional Freedom Technique

BWRT - Brain Working Recursive Therapy (se sep. hemsida)

Sunt förnuft och en massa gott och blandat!

Kom till Inner Image med ditt problem          Gå därifrån utan

Hur det går till blir min huvudvärk!

Hypnoanalys - det viktiga detektivarbetet.

I analytisk hypnos söks en eller flera grundorsaker till besvären.

Det kan utföras på några olika sätt och sk Fria Associationer är ett av de vanligast.

Det innebär ett fritt berättande av precis vad som flyter in i tankarna exakt när det flyter in. Den ena tanken avlöser den andra. I någon eller några av de händelser som kommer fram finns orsakerna till besvären, dvs klientens lösning.

Terapeutens uppgift är att lyssna och vägleda klienten.


Hypnoanalys är ett av de allra kraftfullaste och effektivaste verktygen. När vi hittar och löser upp roten till besvären, finns ingen anledning att tex ha ångest längre.

Ibland räcker det att hitta orsakerna och "lufta dem" och ibland måste ytterligare arbete göras, med olika tekniker, för att bearbeta material som kommit fram t ex vid förträngda trauman mm. För mer komplexa besvär behövs flera sessioner. Vanligtvis ligger de mellan 4-12st.


Hypnoanalys kan även användas som kortare inslag i terapin t ex vid vissa fobier för att säkra upp ett bestånde resultat.

Så här går det till när du kommer till Inner Image.


Inledande samtal

Varje session inleds med ett samtal.

Inför den första sessionen är samtalet mer omfattande och syftet är flerfaldigt. Det är viktigt att du som klient känner dig lugn och trygg inför den första hypnosen. Jag som terapeut hinner bilda mig en uppfattning om dig som person och om det du vill ha hjälp med.

Du får information om hypnos och terapins huvudsakliga upplägg. Vi diskuterar gemensamt vilket mål vi strävar efter och hur du förstår att du nått målet.


Hemuppgifter och självhjälpstekniker

Hemuppgifter förekommer. Främst för att ge dig mer självkännedom och självinsikt.

Under terapins gång kan du få lära dig olika självhjälpstekniker. Många blir mycket positivt överraskande när de upptäckt hur effektiva och samtidigt så enkla de är.

"Du gör dig själv arbetslös", sa en manlig klient när han upptäckt precis det.

 

Självhypnos

De allra flesta klienter får lära sig självhypnos - dock ej vid första sessionen.

Det gör vi främst för att du ska kunna förstärka positiva effekter från vårt arbete. Du kommerförmodligen ganska snart att upptäcka att du kan använda dig av självhypnos inom många andra områden också och det kan bli en daglig rutin som bara tar 6-7 minuter.

Fungerar utmärkt för att samla tankarna, slappna av, bli mer närvarande, stressa av, fylla dig med lugn, förbereda dig inför något mm

En e-bok i självhypnos är planerad, därför står det inte så mycket om det på hemsidan.

 

Skräddarsydda sessioner

Varje session är skräddarsydd för varje individ och ju mer jag förstår om dig och dina behov desto snabbare hittar vi rätt väg att gå.

Vad som händer sedan beror på hur du agerar på förändringarna.

Du behöver aldrig oroa dig för att jag håller dig kvar i terapin längre än vad som bedöms nödvändigt! Jag är inte främmande för att rekommendera att du söker hjälp hos någon annan om jag inte räcker till för dig och dina behov.

Avslutar du innan vi är klara är det orätt att säga att "hypnos funkade inte för mig"


Hypnossessionen genomförs vanligtvis så här:

1. Du sätter sig i den sköna fåtöljen eller lägger dig på sängen i en så bekväm position som möjligt .

2. Ett headset sätts på. Du sluter ögonen, tar ett djupt andetag, lyssnar till finstämd musik och min röst.

3. Du guidas in i ett (mer) avslappnat tillstånd dvs hypnos induceras.

4. Hypnosen fördjupas till det djup som du finner bekvämast för stunden.

5. Terapin genomförs.

6. Du förs mjukt och fint ur hypnosen.

7. Efter hypnosen görs ibland en kort summering.

8. Du får en faktura i handen och går härifrån.

Ego-state terapi

"Inbördeskrig eller fred?"

Vi mäniskor är komplexa varelser. Det går att se det som att vår person är sammansatt av flera delpersonligheter; var och en med sin egen känsla av kontroll, svaghet, känsla, kraft, logik mm. När vi säger ”jag både vill och inte vill” kan man se det som en  konflikt mellan delarna. Den starkaste delen tar beslutet vilket kan resultera i obekväma känslor.


Tack vare våra delpersonligheter, egostates, kan vi ha ett rikt, njutbart och produktivt liv men om en del är i obalans kan det resultera i oönskade känslomässiga reaktioner och beteenden.


Krigare, bosättare och nomader

Här arbetar jag med personlighetsdelar efter ett koncept utarbetat av psykoterapeuten och hypnosterapeuten Terence Watts.

Det baseras på att varje människa har, i olika proportioner, tre historiskt nedärvda personlighetstyper: Krigare, Bosättare och Nomader.

Under hypnos kallas delarna till sammanträde för att diskutera problemet med varandra. Varje del får komma till tals för att slutligen nå en överenskommelse eller åtminstone en kompromisslösning.

Det kan säkert låta märkligt men det här är oftast riktigt effektivt och löser besvär som ångest, ätstörningar mindrevärdeskänslor.
Ingen terapi utan suggestioner!

Suggestioner är förslag som antingen accepteras eller avslås av ditt undermedvetna.


Suggestioner är ett självklart inslag i all hypnosterapi.

En del hypnosterapeuter använder sig i princip enbart av denna teknik. Metoden kallas suggstionsterapi.


I varje session hos Inner Image levereras någon form av suggestioner. En del är direkta, andra är indirekta medan ytterligare andra är invävda och knappt märkbara.


Hur suggestioner formuleras (en mängd olika sätt finns ...) och levereras kan vara helt avgörande om de accepteras av det undermedvetna.


Suggestioner kan avslås

Anledningar till att suggestioner avslås kan vara omedvetna motstånd mot förändring eller att det finns något att vinna på att inte göra en viss förändring (secondary gains) trots att klienten kommit för att få hjälp med det.


Det kan också bero på att det undermedvetna, som testar all inkommande information, har något lagrat sedan tidigare som inte stämmer överens med den nya informationen och accepteras därför inte (helt eller delvis).

Det går att komma tillrätta med det också men det tar lite mer tid att upptäcka och komma förbi.


En nytt och högintressant sätt att leverera suggestioner på är den sk Virtual Worldtekniken.

Hos Inner Image har den använts med mycket stor framgång inte minst vid flygrädsla. Den lämpar sig bra när en person plötsligt inte kan eller våga göra något han/hon kunnat göra tidigare. I kombination med en kort hypnoanalys när det är tillämpligt, blir det extra kraftfullt!


En av mina klienter som "av en slump" redan känt en hel del förbättringar sa lite uppgivet efter ett par sessioner:

-Jag trodde du skulle ge mig suggestioner

-Det har jag gjort varje gång! svarade jag och log på insidan ...

NLP - Neuro Linguistisk Programmering

NLP - N (Neuro) L (Lingusitic, dvs språket)

P (Programming) lär oss att vår tanke och kropp samt det vi säger (språket) samverkar för att forma vår uppfattning om världen.


Om orden och kroppsspråket vi använder reflekterar felaktigheter i vår upplevelse av omvärlden,skapar det ett underliggande besvär och våra negativa attityder blir självuppfyllande profetior.


En person som är utbildad i NLP observerar dina ansiktsuttryck,  ögonrörelser och kroppsrörelser och lyssnar till vilka uttryck du använder dig av (inte bruket av svåra ord o liknande) för att bättre sätta sig in i ditt sätt att se på världen så att du kan få bästa möjliga hjälp.


NLP har en mängd effektiva tekniker som under hypnos blir ännu effektivare. Många fobier brukar lösas upp genom NLP-tekniker.


Imaginära tekniker.

Metaforer, symboler och fantasi.

En mängd olika imaginära tekniker används och fantasi och föreställningsförmåga är viktigt här.

Här drar vi åter nytta av hjärnans oförmåga att skilja på fantasi och verklighet.


Obekväma känslor/tankar omformas till behagliga och positiva. Rädsla kan vara röd och kantig och omvandlas till ett fluffigt mjukt och ljusblått lugn ... och det känns fantastiskt!

En eldsprutande drake blir en metafor för ångest, som sedan slaktas.

Fantasi ska aldrig underskattas.Tänk vad fantasi gör för att underblåsa eller skapa obehagliga, rädda känslor. Eller ångest och panik ...

Regression och progression

Vi rör oss bakåt och framåt i tid.

Regression

I en regression är syftet att minnas något som hänt tidigare. Att minnas det du gjorde igår morse är en regression till igår. Kanske hände något viktigt som vi bör titta närmare på.

Vanligt är att göra regression till en tidpunkt i livet när något kan ha startat ditt problem, t ex ångest eller rädsla för auktoriteter.

Ofta hamnar man i barndomen, men inte alltid.

Åldersregression är oundvikligt i hypnoanalys.


Progression

En progression tar dig till framtiden. Det görs antingen för att utforska konsekvenser av att ignorera problemet (t ex du fortsätter med ohälsosamma matvanor - hur ser du ut om 1 år, 5 år? osv), för att uppleva hur livet ter sig i längre fram när du är fri från dina besvär eller för att träna in något i en framtida situation.

Inom idrottshypnos är denna form av mental träning mycket viktig  inte minst genom förberedelser inför en tävlingssituation.

 

Regression till Tidigare Liv

En upplevelse av Tidigare Liv är en speciell form av regression. Oavsett om reinkarnation ingår i ditt trossystem eller inte, kan det vara ett värdefullt verktyg för att analysera nuvarande besvär, situation eller beteenden. Det är upp till varje individ att bilda sin egen uppfattning om den här typen av upplevelse

För en person som inte tror på reinkarnation kan en tidigare livupplevelse ses som en metafor för att ge större förståelse för rädslor och strävanden.

Många klienter hamnar spontant i ett tidigare liv, eller i livet mellan liven, under en "vanlig" åldersregression under hypnoanalysens gång, men även vid andra tillfällen.

Läs mer under "Livsresor" eller på www.livspusslet.net

Jag slänger ut en livboj till dig. Är du beredd att fånga?

Arbetet här är interaktivt. Vi är ett team.

Du som klient hos Inner Image förväntas ha en vilja att förändra eller förändras och att du är redo.

Du kommer av egen fri vilja och inte för att Någon Annan tycker att du ska. Det är viktigt.

Om du avbryter arbetet innan det är slutfört, gör du det innan du fått (full) positiv effekt. Då blir det orätt

att säga att "hypnos fungerar inte på mig".


Hypnosterapi fungerar för det allra mesta för de allra flesta

under förutsättning att man vill det helhjärtat men även att man tillåter förändringar att ske.

Det här är en process som tar olika lång tid för olika besvär och för olika personer.

 

Positiva effekter kommer ibland omedelbart och ibland med fördröjning på några dagar eller veckor. Till och med månader. Ofta märks en dominoeffekt. Vi puffar igång den första brickan och sen ...


De klienter som har fullföljt vittnar om att  ännu fler positiva effekter (ibland andra än de som de sökt hjälp för)  kommer långt efter att vi har slutfört. Det beror på att det undermedvetna fortsätter att processa den nya informationen och gör justeringar även när du inte kommer hit längre, men också för att det kan ta tid att medvetet acceptera (eller förstå) att förändringar ägt rum och att du agerar på de som har skett.


Det krävs mod att förändra. Du får mer och mer mod längs vägen.

Början på den första hypnosen kan vara så här ...