Kreativitet

Hjälp med

Är avslappning slöseri med tid?

Knappast!

Isaac Newton upptäckte gravitationskraften när han slappnade av och "såg" äpplen falla från träd.


Archimedes hade sitt ”Eureka-moment” i badkaret.


Albert Einstein blev tillfrågad hur han upptäckte atomen och han svarade:
-Jag upptäckte inte den. Jag mediterade och den avslöjade sig själv.


Einstein sa också:
-Lek är bästa forsk-ningen. Fantasi är viktigare än kunskap.


Undrar vad Du kommer att upptäcka ...

För många idéer samtidigt?

Ibland kan kreativiteten flöda så intensivt att det är svårt att hinna sortera alla tankar och idéer.

Hypnos hjälper dig att få struktur på flödet och så att du kan spara idéerna till senare tillfälle.


När det låst sig ...

Ibland kommer man till en gräns när idébrunnen sinat och kreativitet är något som bara dom andra har.


Det kan ge vem som helst prestationsångest.

En tidsbegränsning gör knappast saker bättre och du vill så gärna men det går bara inte.

Hypnos

tar dig förbi 

mentala barriärer


Är du kompositör, konstnär, konstruktör, uppfinnare, projektledare, författare, lärare, ledare, tränare och/eller någon som behöver göra planeringar, få nya impulser eller hitta nya lösningar?

Gör det enklare för dig
Gör det i hypnos

Eureka! Du har det!

Varför hypnos öppnar nya vägar.

Vi är som mest kreativa i Alfatillståndet -det sköna tillstånd som är mellan vakenhet och sömn. 
Det medvetna tänkadet presenterar problem. Det undermedvetna känner till lösningarna. När du befinner dig i
det mentalt avslappnade Alfatillståndet (lätt hypnos) kommer lösningar fram snabbare och enklare.
T ex: När du fått en fråga och har svaret
på tungan men det kommer inte längre än så ... men sen, när du "ger upp" och "släpper det", kommer du plötsligt på vad det var! Här är Ditt Eureka-ögonblick! (Tack undermedvetna!)

 

Hypnos tar dig till det kreativa Alfatillståndet.


När din inre kritiker tar semester blir du riktigt påhittig!

Din kreativitet får betydligt större svängrum när du är avslappnad och låter tankarna sväva iväg. Då finns inget  som stoppar dina idéer. Din inre kritiker som brukar begränsa dig genom att säga - "det där kan aldrig fungera" eller  "så där går det inte att göra" är ledig. Därför är det lättare att hitta lösningar utanför boxen.


 

Ditt undermedvetna får arbeta mer ostört under hypnos. Därför kan du uppleva "utanför ramarna". (OBS Formuleringen: "uppleva utanför ramarna", inte "tänka utanför ramarna", därför att  i ditt medvetna tänkande finns begränsningarna, eller hur?).

Låt lösningar, idéer och planer komma till dig - okey du har "utmaningen" i tankarna när du driver in i hypnos. Resten sköter ditt undermedvetna.

Brainstorming.

Tala innan du tänker

Vad är brainstorming egentligen?

I företagsvärlden är begreppet Brainstorming vanligt. Så vad handlar detta om då?

Jo, tänk dig att konstruktörerna i ett företag samlas för att man håller på att utveckla en ny produkt men ingen av dem har någon teknisk lösning till hur slangkoppligen ska konstrueras.

De sitter fast i (gamla) tankespår och kommer inte vidare.

Här behövs ny fräscha idéer!


Prata bara - tänk inte!

Konstruktörenas uppgift är nu att under t ex 3 minuter fullkomligt ösa ur sig både möjliga och omöjliga lösningar - utan att analysera eller värdera dem! 

(Detta påminner lite om sk Fria Associationer som görs vid en hypnoanalys, där man bara "pratar på" se Metoder).

Hemligheten ligger i att så snabbt som möjligt rabbla ur sig  alla idéer som kommer, så att man inte hinner lägga någon värdering i dem.

Brainstormandets 3 minuter bör spelas in eftersom ingen hinner anteckna så snabbt ...


Direktuppkopplad till din mest kreativa del.

Förslagen som kommer är direktinformation från det undermedvetna sinnet.

Nu dyker de riktigt fiffiga lösningarna upp. Och ... några "ofiffiga" också ... men de tas om hand i nästa skede.

När man talar innan man tänker, passeras den Inre Kritikern som i vanliga fall skulle ha avfärdat många bra idéer redan innan de fått en chans.


Det analystiska efterarbetet börjar.

När Brainstormingen är över går gruppen igenom alla förslag som kom fram. Nu är det dags att analysera och värdera medvetet. Många förslag kommer att kasseras, men det är högst sannolikt att ett eller flera av förslagen är innovativa och rejält utanför ramarna. Och ... mycket användbara.

Plus att idé föder idé. Idéer skapar möjligheter!


Brainstorma med någon som kan hypnos!

En Brainstorming ledd av en hypnoskunnig person, blir ännu effektivare eftersom ett optimalt mentalt arbetsklimat skapas innan genom avslappning och fokus.In i Alfa och det händer grejer!Brainstorma på egen hand.

Om du Brainstormar själv, går du tillväga på ungefär samma sätt.


 • Börja med en självhypnos (eller blunda, ta ett djupt andetag och slappna av). Det är viktigt att du är mentalt avslappnad.
 • Zooma in i tankarna på vad du vill få en lösning på.
 • Slappna av och låt idéerna flöda.
 • Avsluta och analysera resultatet.Kreativitet, fantasi          och hypnos

Kreativitet är ett uttryckssätt för att frambringa nya idéer, vara originell,  bearbeta och genomföra idéerna.

Utan fantasi - ingen kreativitet.

Till skillnad från fantasi leder kreativitet till någon form av resultat. Men utan fantasi - ingen kreativitet.


Säg den uppfinning som inte började med en vision - en fantasi och föreställning om den slutliga produkten.

Förmågan att fantisera och föreställa sig saker

är större i hypnos.


Flow – ett tranceliknande tillstånd.

Många personer som skapar t ex författare, kompositörer eller konstnärer, hamnar lätt i ett tranceliknande tillstånd (hypnos) när de går upp helt i sitt skapande. Efter vad som känns som minuter upptäcker att de plötsligt att de arbetat i timtals.

Så är det även för idrottaren som gör "sitt livs lopp" och inte minns detaljer efteråt.


Flow är ett eftersträvansvärt och skönt tillstånd men inget man med vilja kan nå in i.

Det kommer naturligt när man är i rätt sinnesstämning och fokuserad på något som engagerar.


Alla sinnen tycks vara samlade på ett litet område (=koncentration) medan omvärlden verkar ha flyttats någonstans i bakgrunden.

 

Kreativitet är en högersidig hjärnfunktion

Kreativitet, föreställningsförmåga och fantasi är starkt förknippat med hjärnans högersidiga funktioner medan analytiskt och rationellt tänkande är mer associerat till vänster hjärnhalva.


Som individer är vi mer benägna att naturligt använda en sida av hjärnan mer än den andra. Under skoltiden ligger mer fokus på lärande genom vänstersidiga funktioner. Det uppmuntrar det logiska och objektiva lärandet till motsats mot lärande genom upplevelser och skapande som relateras till höger hjärnhalva.


I hypnos kan du släppa fram dina högersidiga funktioner för att dra större nytta av en förmåga du redan har.

Självhypnos eller ta hjälp?

Det spelar ingen roll hur du driver in i ett Alfatillstånd (lätt hypnos).

Om du inte har erfarenhet av att arbeta på det här sättet är det bäst att ta hjälp ett par gånger. Även om det är enkelt kan lite träning höja nivån betänkligt.

(Personligen utnyttjar jag det här tillståndet så gott som varje dag. Här får jag mängder av användbara idéer till både arbete och fritid)

Det är ett intressant, avslappnat och angenämt tillstånd. Flyt med i det som kommer naturligt i upplevelsen: Gör mentala noteringar om det bästa.


 • Konstnären stimuleras genom inre bilder som flyter in.
 • Uppfinnaren tänker på hur den tekniska lösningen skulle kunna vara och låter förslag flyta in.
 • Företagsledaren kan fundera över omorgansiationen.
 • Formgivaren kan låta tankarna vandra genom att uppmärksamma mönster, färger och former under hypnosen.
 • Författaren hittar en intressant början till novellen.
 • Föredragshållaren hittar fyndiga formuleringar till talet.
 • Kompositören låter rytmer, harmonier, melodier och klanger flyta in i upplevelsen
 • Tränaren kommer fram till en bra årsplanering


Och naturligtivis - du måste inte vara något av ovanstående. Varje människa kan föra in mer kreativitet i sin värld för att göra saker enklare.Hypnos - för alla som behöver inspiration och nya idéer.

Bli mer kreativ! (utan att anstränga dig)


 Upptäck potentialen i ett hypnotiskt tillstånd. Det behövs inte ens någon djup hypnos för att
växla upp kreativiteten.


Behöver du nya idéer, inspiration, lösningar -överlåt till ditt undermedvetna att göra jobbet!