Mer tvång o Trich

Hjälp med

Vad kan hypnosterapi göra för tvång?

För att ta de viktiga stegen mot personlig frihet måste personen ha en vilja att förändra, mod att förändra, vara beredd att utmana sig själv.


Det finns mycket vi kan göra "i huvudet" under hypnos inte minst om OCD uppkommit av en stark händelse oavsett om det skett i barndomen eller senare i livet. Det gör vi med analytisk hypnos kan likna psykoterapi men är snabbare. När orsaker är spårade har vi tagit ett stort kliv mot tillfrisknande!


Olika metoder till frihet

Beroende på orsaker till, typ och grad av tvång tillämpas ett knippe olika metoder både i och under hypnos som kan vara mycket effektiva.


Många av de konfrontationer ("möt din rädsla") som i andra terapier görs i verkligheten, kan vi göra i ditt huvud under hypnos samtidigt som vi kan lära in alternativa sätt att reagera (som du väljer själv).


Du får även lära dig självhypnos och några  bra självhjälpstekniker.


Med andra ord:


Det finns hopp!

OCD är en ångestsjukdom.

KLINISKA FYND

(enligt Internetmedicin)

 

Patienter med tvättvång kan ha påfallande röda och nariga händer.


Vissa patienter med kontrolltvång tenderar att alltid vara försenade.

 

Hypokondriska förställningar om att kanske ha ådragit sig HIV-infektion eller cancersjukdom på osannolika grunder, kan vara orsak till att patienten söker läkare.

 

Skam och magiska tvångstankar kan förhindra patienter att berätta om symptom, och patienten kan uppfattas som paranoid.

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Mer om OCD, Trichotillomani och Dysmorfofobi, BDD.


OCD= Obsessive Compulsive Disorder = Tvångstankar och tvångshandlingar

Obsessive: Upprepade, oönskade tankar som loopar runt i huvudet.

Compulsion: Upprepade handlingar eller rörelser du bara "måste" göra


Tvångshandlingens trestegsraket:

1. Tanken föds.

2. Du känner ett tvång att utföra tanken.

3. Du utför tanken.

 

Om och om igen ... och igen ... och igen ... tills det känns i balans. En stund i alla fall.

Sen kan det börja om igen ...

 

Trichotillomani och trichotillofagi där man tvångsmässigt rycker hår.

Body Dysmorphic Disorder, BDD, kallas ibland inbillad fulhet.

Mer om Trich och BDD längre ner på sidan.

Ingen quick-fix

men det går!

(snabbare med hypnos)

Mer om tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvång allmänt

Tvångtankar är upprepade, bestående och ovälkomna idéer, tankar, bilder eller impulser som bara tycks finnas där och som inte verkar vettiga. De tränger sig på när du försöker tänka eller göra något.

Du kan ha tvångstankar utan att ha tvångshandlingar.

Tvångshandlingar och tvångstankar är mycket vanliga i någon grad och i någon form. De flesta människor döljer det i det längsta eller håller det hemligt.


Tvångstankar har ofta teman som t ex:

Rädsla för bakterier eller lort

Ordna saker symmetriskt eller på ett visst sätt

Aggressiva eller rysliga impulser

Sexuella bilder eller tankar

 

Tvångstankar kan innefatta:

Rädsla att skaka hand eller nudda saker som någon annan tagit på

Tvivel på att du låst ytterdörren eller stängt av spisen

Tankar på att du kan ha skadat någon i trafiken

Intensiv stress när saker inte ligger på rätt plats eller är vända på ett specifikt sätt

Inre bilder av att skada sitt barn

Impulser att skrika ut oanständiga saker vid opassande tillfällen (speciellt, men inte enbart vid Tourettes syndrom)

Impulser av att vilja spotta på någon

Undvikande av situationer som kan trigga tvångstankarna, som att skaka hand med någon

Spela upp porrbilder i tanken

Hudinflammationer efter extremt handtvättande

Hudskador av nypande i huden

Hårförlust eller kala fläckar av hårdragande


Tvångshandlingar

Här har tankarna övergått i handling och tvångshandlingar är upprepande beteenden som man känner sig tvingad att utföra. Dessa upprepande handlingar syftar till att förebygga eller reducera ångest relaterad till tvångstankarna.

Symptomen börjar vanligtvis lite försiktigt men tenderar att förvärras genom åren. De är vanligtvis värre under stressade perioder. OCD anses vara en livslång sjukdom men behöver inte vara det!

 

Sexuell avundsjuka och vissa typer av Emetofobi (kräkfobi) har ofta inslag av tvångstankar. Därför är det viktigt för en person som har Emetofobi att lista ut om det är en fobi eller en tvångstanke för att kunna hitta rätt slags approach.Läs mer på Fobier.

 

Perfektionism eller tvångssyndrom?

Det är skillnad på att vara perfektionist och att ha tvångssyndrom. Även om du håller dina golv så rena att du skulle kunna äta från dem eller vill ha dina grejer stående på ett visst sätt, betyder det inte att du har OCD.


Exempel på tvångshandling:

En person som tror sig kört på någon med sin bil kan inte släppa tanken på att ha skadat någon. Man återvänder till platsen om och om igen för att försöka skaka av sig alla tvivel. Men när man kört därifrån upprepas den mycket obehaliga och ångestskapande tanken -"tänk om jag körde på någon" och "tänk om jag missade det när jag kollade förra gången".


Teman och riutaler 

Vanligt är att man gör upp regler eller skapar ritualer som "måste följas"för att kontrollera ångesten som tankarna skapat.

Precis som med tvångstankar har tvångshandlingar sina teman som exempelvis:

Tvätta sig och göra rent

Räkna

Kontrollera

Begära att få bekräftelser

Utföra samma handling upprepade gånger

Ställa saker i ordning på ett visst sätt

 

Vanliga tvångshandlingar

Handtvättning tills huden spricker

Kolla dörrarna upprepade gånger för att se om de är låsta

Kolla spisen upprepade gånger för att förvissa sig om att den är avstängd

Räkna saker på speciella sätt

Ordna konservburkarna så att de är vända åt samma håll

 

OCD förbrukar tid och energi

OCD kan vara så tidsförbrukande att det är handikappande.

Det kan vara så tidsslukande att utföra sina ritualer, tex tvätta händerna om och om igen.

Att gå och lägga sig kan innebära en lång procedur. Lampor ska släckas ett visst antal gånger och i enligt en uppgjord rutin, sen ska rummet kontrolleras; även det enligt vissa regler. Om något inte känns rätt efter det måste proceduren startas om. Samma sak upprepas varje gång man ska lägga sig.


OCD har bestämt hur din dag ska se ut.

Att leva med tvång innbeär ofta ett liv med låg livskvalitet därför att något annat än du själv bestämmer hur din dag ska se ut. Varje dag.

En vuxen person med OCD förstår att tvånget inte är logiskt men ett barn förstår inte att något är fel, eller vad som är fel.

 

Orsaker till OCD

Orsakerna till OCD är inte helt klara men det finns några teorier:

Biologiska orsaker. OCD kan vara ett resultat av förändrad kemi i kroppen eller hjärnan. Det kan även finnas en genetisk komponent, men dessa gener är inte identifierade ännu.


Omgivningen. OCD kan samma från beteenderelaterade vanor som lärts in genom tiden.


Otillräcklig mängd serotonin. En otillräcklig mängd serotonin – en av hjärnans kemiska budbärare, kan var en bidragande faktor till OCD. Människor som tar medicin som förbättrar effekten av serotonin, har färre OCD-symptom.

 

Faktorer som kan öka risken att utveckla eller trigga OCD:

Familjehistoria. Att ha en förälder eller annan familjemedlem med OCD kan öka risken att utveckla tvång.

Stressande livshändelser. Om man reagerat starkt för stress ökar riskerna. Denna reaktion kan av någon orsak trigga fram påträngande tankar, ritualer och känslomässig oro som är karaktäristiska för OCD.


Ingen snabbfix men mycket kan bli betydligt bättre!

Vanliga terapier mot OCD är KBT, Kognitiv Beteende Terapi, som i nutid är den mest kända metoden att hjälpa en OCD-klient. Psykoterapi är en annan. Vad hypnosterapin kan göra, se vänstra kolumnen.