Mer om IBS och hypnos

IBS, Irritated Bowel Syndrome dvs Irriterad Tarm

Många studier är gjorda på hypnos och personer med IBS och samtliga dessa visar på förbättringar i klientens tillstånd. Ofta riktigt stora förbättringar!

De flesta rapporterar om förbättringar redan efter 2-3 sessioner .


Hjälp med


Du får lära dig

självhypnos och EFT.


Självhypnos blir din vän. Inte minst för att förstärka effekten av det vi gör under sessionerna, men även för att sänka spänningsnivåer och skapa ett behagligare inre klimat.

Och mycket, mycket annat.


EFT, Emotional Freedom Technique

Ett universellt självhjälpsverktyg användbart till i princip allt.

Här knackar du på utvalda akupunkturpunkter för att skapa balans , lindra smärta m.m .


"Du gör dig själv arbetslös när du lär ut denna teknik", sa en klient till mig, med glimten i ögat.

Läs vad forskare säger om IBS & hypnos:

Klick!

För en gladare mage!

Hypnos

Du förändrar snabbare med hypnos

Vanliga följdbesvär av IBS

Att leva med IBS kan innebära en stor begränsning i vardagen.


Det är vanligt att Social Fobi utvecklas som en direkt följd av besvären.

Ofta finns många rädslor iblandade –rädsla att inte hinna till toaletten i tid, rädsla att lukta illa, rädsla att magen dundrar mm.


Dessutom finns ofta känslor av att vara oren och äcklig och många gånger påverkas självförtroendet negativt.

Många av dessa rädslor övergår inte sällan till fobier, tvångstankar och tvångshandlingar.


Hög grundspänning och låg stresstålighet är också vanligt.

Mer om IBS


Hur vanlig är IBS?

Ca 15 % av Sveriges befolkning är drabbad av IBS. Fyra gånger fler kvinnor än män, drabbas. Orsaken till att IBS uppstår är fortfarande okänd. IBS är varken smittsam, ärftlig eller elakartad.


Störd peristaltik

Peristaltiken, muskelsammandragningarna som för maten genom mag-tarmkanalen genom rytmiska sammandragningar, är störd hos en person med IBS.


Denna störning kan vara på olika sätt och de tre vanligaste är att den är:

För långsam eller sporadisk – orsakar förstoppning

För snabb – orsakar diarré

Oregelbunden – orsakar kramper


Den kan även upphöra helt periodvis, vilket orsakar en uppblåst känsla. Under dessa perioder kan det vara mycket jobbigt och smärtsamt att röra sig eller till och med att gå.


Peristaltiken börjar i halsen.

Peristaltiken börjar inte i tjocktarmen utan i halsen. Det är därför som du kan dricka eller äta även om du hänger upp och ner; mat och dryck hittar vägen genom mag-tarmkanalen trots att den motverkas av jordens dragningskraft, tack vare den fina mekanism av muskelsammandragningar som för födan och drycken vidare i olika hastigheter beroende på vilken del av tarmsystemet de befinner sig i.

 

Antal toalettbesök ... vad är normalt?

När systemet fungerar stabilt är det osannolikt att personen har några besvär alls. Tarmtömningar är regelbundna, ibland inom 5 minuter varje dag även om det inte finns något som definieras som ”normalt”.

En del personer kan tömma tarmen 4-5 gånger per dag medan andra kan ”gå” en gång i veckan.

För en person med IBS finns ingen sådan regel-bundenhet och många kan uppleva båda ytterligheterna.


Symptomen känns oftast i tjocktarmen därför att det är här som:

Avföringen kan transporteras för långsamt och blir uttorkad, vilket orsakar förstoppning.

Avföringen kan transporteras för snabbt och blir för utspädd, vilket orsakar diarré och uttorkning av kroppsvävnader pga. vätskeförluster.

Överflödig produktion av luft eller gas kan skapa smärtsamma spänningar.

Oregelbundenhet i peristaltiken, med andra ord en icke konstant rytm, orsakar magkramper och andra obehag.

Vad händer  på sessionen?


En klient som söker Inner Image för behandling av IBS måste först ha fått sin diagnos av en läkare.


Maginriktad hypnosterapi - vad är det?

Den traditionellt maginriktade hypnosterapi som forskning refererar till inkluderar kraftfulla suggestioner, visualiseringar samt hur den egna läkande kraften kan lindra besvären.


Du är mer än en irriterad mage ...

Trots att de första sessionerna vanligtvis är de tradtionella maginriktade som i sig är dokumenterat effektiva, har vår erfarenhet visat att resultaten blir ännu bättre när vi ser till hela människan dvs inte bara till symptomen från magen.


Du får  mer än det traditionella.

Sessionerna innefattar vanligtvis även en analytisk del som röjer undan bakomliggande faktorer direkt relaterade till IBS:en, och/eller till följdbesvär.

Den analytiska delen kan vara betydande för ett bra slutresultat likväl som starka, effektiva målbilder och progressioner.


Därigenom erbjuds klienten mer än de traditionella suggestionerna om tarmrörelser, lugn och avslappning.


Därför ökar chansen väsentligt till ett ännu bättre och stabilare resultat.


Personligt utformade sessioner

När du läst ovanstående förstår du säkert att varje klient får sitt specifika upplägg som, om klienten vill, även tar hand om de känslomässiga följder som IBS kan ha fört med sig i form

av dåligt självförtroende, social fobi och rädslor eller annat.

Därför kan antalet sessioner variera.


Känsla av lindring kan komma snabbt.

IBS-besvären brukar kunna avta redan efter första sessionen under förutsättning att den kan genomföras som planerat, dvs att klienten känner sig trygg med hypnosen redan från start.

Annars kan flera sessioner gå till att våga slappna av och känna trygghet .


På 4-6 sessioner hinner mycket gott hända.

Sedan kan klienten återkomma vid behov för "påfyllning", som några klienter kallar det, där vi håller stressnivåer nere och kan "boosta upp" mentala målbilder mm.