Sorg

Hjälp med

Normalt och vanligt är

Utmattning

Älta det som hänt

Ha föreställningar om att du fortfarande ser eller hör den avlidne

Koncentrationssvårigheter

Förlorad aptit

Humörsvängningar

Insomnia (sömnstörningar)

Emotionella svängningar – du känner dig skapligt bra ena stunden men fruktansvärd nästa.


Sorg och sorgberabetning

Om sorgens fem olika skeden och hur du kan finna inre styrka med hypnos

När livet förändras - sorg.

När någon drabbas av en stor förlust består sorgeprocessen av

fem olika skeden.


Vid någon punkt i livet kommer vi alla att drabbas av sorg på något sätt och vi måste finna vägar att hantera den. Att sörja är en högst personlig erfarenhet och ingen kan någonsin säga till dig hur Du ska sörja.

Det är heller inte avsikten med denna sida. Däremot kan informationen hjälpa dig att identifiera det du känner, vart du står och även att du kommer att se en väg ut så småningom.


Alla sörjer på sitt personliga sätt.

En tröst kan också vara att din upplevelse delas av många andra människor även om alla sörjer på sitt personliga sätt. Och inte ska heller kunna säga att du sörjde för kort tid … Sorg syns inte heller utanpå. Om du har människor i din omgivning som kan stödja dig och som du känner förtroende för, är det ofta en bra hjälp.


Sorgens fem ansikten

1. Förnekelse

I det första skedet vägrar vi inse vad som hänt. Vi försöker i tanken säga till oss att livet är precis som det brukar vara innan sorgen drabbat oss. Vi kan till och med låstas, i viss utsträckning, att återuppleva händelser som vi brukade göra med våra kära.

Saker som: att koka en extra kopp te till den kära som inte längre kan dela den med dig, eller skynda dig hem för att berätta att du har mött en gammal vän. Kanske återupplever du tider och samtal du haft med någon, som om de var med oss nu. Att presentera någon oavsiktligt med din käras namn, till någon annan. Allt detta kan vara en del i den första skedet.


2. Vrede, ilska

Vi blir arga och den ilskan kan te sig på en mängd olika sätt. Ibland skyller vi förlusten på någon annan. Vi kan bli mycket upprörda och få känslomässiga utbrott. Ilskan kan även riktas mot oss själva. Det är viktigt att inte rikta sin vreden inåt mot sig själv. Om du kan släppa ut  vreden är det ett bättre sätt att hantera sorgen på.

Att be om ursäkt för ett känslomässigt utbrott där du förklarar att du inte är dig själv, skapar oftast förståelse från andra människor.


3. Förhandla, köpslå

Att förhandla eller köpslå kan ske med sig själv eller om du är religiös, med din Gud. Ofta  erbjuder vi någonting som kan ta bort verkligheten och smärtan av vad som inträffat. Vi kan försöka köpslå för att få tillbaka vår älskade som han/hon var innan det tragiska inträffade.

Det är bara mänskligt att känna så och du kanske inte ens tänker på att du gör det innan någon annan påpekar det för dig.


4. Depression, nedstämdhet

Depression och nedstämdhet är en högst sannolik följd av sorg vid en förlust. Detta är ofta det svåraste skedet av de fem.

Du kan känna trötthet, apati och håglöshet. Det kan kännas som om du är i en egen liten bubbla, i en dimma eller som om du är bedövad och frånvarande. Det kan lätt hända att du plötsligt gråter för vad som kan tyckas, utan orsak. Känslor av hopplöshet och att det inte finns någon

mening med livet, är vanliga.

Skuldkänslor, som om allt är ditt fel, förekommer ofta i det här skedet, lika så att du kan känna som om du ska straffas. Det är svårt att känna glädje även i aktiviteter och saker som du brukar tycka är roligt. Självmordstankar kan också förekomma.

Det finns en mängd olika sätt som sorgen kan manifestera sig i, i det här skedet.


Om du under det här skedet känner någon som helst dragning till att skada dig själv bör du söka professionell hjälp inom traditionell sjukvård omedelbart!


5. Acceptans

Det slutgiltiga skedet i sorgeprocessen. Det är när du inser att livet trots allt fortsätter.

Det finns fortfarande tankar på den du förlorat men med mindre intensitet och inte lika ofta. Nu börjar det gå bättre att acceptera förlusten och att börja förlika dig med den. Det är i detta skede som du börjar bli mottaglig för ny energi och även en framtidstro.

Även om det kan ta sin tid, når du dit!


Det kan ta lång tid att nå hit, men även här är människor olika. För vissa kan det ta år, för andra månader eller till och med dagar innan de kan hantera förlusten och gå vidare med sitt eget liv. Att minnas den avlidnes goda sidor och trevliga saker man gjort tillsammans, kan ofta vara til hjälp.


Varje människa sörjer på sitt högst personliga sätt.

Alla är olika. Inget sätt att sörja är fel och det finns inte något sätt som är Det Rätta Sättet. Det finns ingen tidsskala mellan dessa skeden, men det kan vara till hjälp att vara medveten om dessa skeden och att förstå att intensiva känslor och humörsvängningar är högst normala. Känslan av att vara bedövad, är ofta den första känsloreaktionen och denna ”bedövning” hjälper dig att kunna genomföra de praktiska arrangemang som krävs, men om detta skede pågår för länge, kan problem uppstå.

Den bedövade känslan ersätts vanligtvis av en djup känsla av förlust och saknad efter den avlidne. Vanligt är att du känner dig ledsen, sorgsen, arg och/eller upprörd.


Koncentrationssvårigheter uppstår ofta.

Du kan även känna skuld, beroende på sådant du sagt eller gjort eller önskar att du sagt eller gjort.

Den här perioden som karaktäriseras av starka känslor, banar väg för intensiv sorg och/eller depression, tystnad och tillbaka-dragenhet. Plötsliga gråtattacker är vanliga.

Med tiden avtar nedstämdheten/depressionen och du börjar kunna se ljuset i tunneln, även om det är viktigt att förstå att du inte fullständigt har kommit över förlusten och att du förmodligen alltid kommer att sakna den person du förlorat men att det kan kännas på olika sätt vid olika tidpunkter.


Dags att släppa taget och gå vidare.

Det sista skedet av sorgeprocessen är att släppa taget om den avlidne och gå vidare med ditt eget liv, vilket betyder att du fortfarande saknar den du förlorat, men att du nu kan bära minnet med dig på ett sätt som inte längre gör lika ont.


Hur lång tid tar sorg?

Sorgeprocessen kan ta tid, hur lång tid den tar beror på dig och din situation. Generellt kan sägas att de flesta människor återhämtar sig efter ett till två år, efter en stor förlust.


Hypnos för att hitta styrka.

Hypnos kan hjälpa dig att hitta din egen styrka under den svåra tiden men sorgen bör processas genom de här olika faserna för att kunna läka ut. När du är förbi det femte skedet kan du få hjälp att hitta tillbaka till livet och saker som (trots allt) kan komma att kännas meningfulla men vi bör inte att hoppa över själva sorgearbetet.

Hitta tillbaka med hypnos

Välkommen!

Ring 013 83404 eller maila eva(at)inneriamge.se